text bild karta   info, a-ö

Kalk och kalksten på Gotland

Gotland | Othem socken | Historia
Kalk och kalksten på Gotland
Kalk och kalksten på Gotland, foto Bernt Enderborg

Vi jobbar fortfarande med denna sida...


Envar som lever på Gotland är medveten om kalkens betydelse, och reser man runt på Gotland så ser man överallt spår efter kalkbrytning. Men det är inte bara stora fabriker, som på bilden ovan som visar Cementa i Slite, Europas miljövänligaste cementfabrik, utan det finns otaliga små kalkbrott ute i skogarna där folk har brutit och bankat i århundraden, ända från 1000-talet minst.

Cementas kalkbrot

Alldeles längs vägen nästan mitt i samhället Slite, som ligger i Othem socken, finns ett av de större kalkbrotten på Gotland, vägbeskrivning, där man kan få ett litet hum om hur stor tillverkningen kan tänkas vara (det finns flera större brott).

Bränning av kalk

När i tiden gutarna börja bränna kalk till bruk vet man inte säkert men oftast antas 1000-talet, vikingatiden, allra helst som vi inte kan påstå att det finns någon äldre byggnad bevarad som är uppförd med kalkbruk; det var romarna som hade uppfunnit betongen redan före Kristi födelse, en av deras riktigt stora grejer. Däremot vet vi ingenting om när gutarna först började sälja kalk som den var, dvs obränd. Vi vet att gutarna exporterade obränd kalk, sten och block, i alla fall lite längre fram i historien, men särskilt mycket äldre än vikingatiden var kanhända inte heller denna handelsvara.

Kalkugn

Ovan visas en kalkugn som Buttle Kalk AB brände kalk i 2002. Det finns en kalkugn från 1200-talet i Norrlanda, som vi informerar om, men för övrigt ligger det små kalkbrott överallt på Gotland där det finns kalk för ändamålet - kalkhalten kan vara upp till 97% - men de utgör inte endast spår efter kalkbränning utan oftare om stenbrytning för kalkblock.

Albert Eskeröd antar i boken 'Gotländska stränder', Rydahls Boktryckeri AB, Stockholm 1962, sid 38, att själva tillverkningstekniken på vikingatiden var densamma som tillämpades långt fram på 1800-talet av Gotlands bönder, och som du kan se på bilden ovan.

Henrik Munthe inventerade kalkugnsbeståndet 1929-1934 och fann 524 kalkugnsruiner från medeltid och framåt, se Munthe 1945, 'Ur den gotländska kalkindustrins historia. Med hammare och fackla'. Alla Munthes redovisade kalkugnar har dock inte återfunnits, däremot har det tillkommit ett 40-tal andra, se Fornvännen.

Vikingatida kalkugnsteknik

Det som händer i en kalkugn, eller i den mindre kalkmilan, är att kalkstenen upphettas för att driva ut kolsyra. Resultat av detta blir 'bränd kalk' eller kalciumoxid. Denna produkt är riskfylld att transportera på havet. Kalken måste 'släckas' först ty kommer osläckt kalk, som kallades packsten och längre fram i tiden transporterades i tunnor, i kontakt med vatten så blir den över 100 grader varm och sätter strax eld på skeppet.

Fortsättning följer...
/text och foto Bernt Enderborg
Othem socken

Kalk och kalksten på Gotland

kartan.

Othem socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2945

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.