text bild karta   info, a-ö

Briggen Alfhilde förliste 1829

Gotland | Hamra socken | Historia
Briggen Alfhilde förliste 1829
Briggen Alfhilde förliste 1829, foto Bernt Enderborg

Ett stycke sorglig historia


På sidan om Hamra kyrka säger vi att i en sjöbok från 1600-talet finns en vers upptecknad om kyrkan som nämner grundet Röda Hunden utanför Hamras kust. Inuti kyrkan finns en minnestavla som talar om hur det gick med briggen Alfhilde och tolv av socknens karlar i oktober 1829.

En brigg, säger Wikipedia som läser Nordisk familjebok från åren omkring 1900, är "ett tvåmastat segelfartyg, vanligen med en dödvikt på högst 300 ton. Briggen har full uppsättning råsegel på båda masterna och även ett stort gaffelsegel (ibland kallat briggsegel) på nedre delen av stormasten, som är den aktre av masterna".

Minnestavlan i Hamra kyrka

Minnestavlan, som har möjliggjorts tack vare en donation av Anna och Lars Ödman, Norrgårde, är uppsatt för att erinra om den katastrof som inträffade den 30 oktober 1829 då Alfhilde gick i kvav. I försök att rädda skepp och besättning omkom tolv hamrabor. Prosten antecknade i Öja kyrkbok:

"Engelske skepparen R. Symmonds, födelseår obekant, strandade utanför kusten på klippan Röde Hunden kallad, kl. 11 f.m. d. 30 Oct. 1829. Fick Hjelp av landets folk, som kommo ombord der de qvarblefvo till följande natten då fartyget kantrade och alla drunknade undantagande 2:ne engelska Matroser som vid någorlunda lif kommo i land följande morgon och räddades."

Hur många engelsmän som havet tog vet jag inte. Dessa hamrabor drunknade:

Omkomna hamrabor 1829

Denna minnestavla visar verkligheten, som t ex också minnestavlan i Sproge, se längst ner på sidan om Klase fiskeläge, till skillnad från vad Albert Engström skriver 1926 i sin bok om Gotska Sandön (s 168):

"Fåröbornas gamla aftonbön lydde:

Gud välsigne våra åkrar och ängar,
våra pigor och drängar!
Giv fisk i garn och kut i strand!
Gud, låt ett stort skepp stranda på skär i natt!"

Det är förstås bara struntprat att folk på Fårö har bett om att skepp skulle stranda - de var väl medvetna om vilka katastrofer det handlade sig om - utan gutar har alltid hjälpt till vad de kunnat, se t ex Flyktingbåten och gravstenen i Lärbro. Men sådant verkar ha förändrat sig i nutid, 2015, då vi kan höra stöveltramp från Riksdagen och låter folk drunkna hur som helst i Medelhavet när de försöker fly från Helvetet.
/text och foto Bernt Enderborg
Hamra socken

Briggen Alfhilde förliste 1829

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Hamra socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Briggen Alfhilde förliste 1829 är en del av information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2860

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.