text bild karta   info, a-ö

Tomase fornborg

Gotland | Ganthem socken | Fornborgar
Tomase fornborg
Tomase fornborg, foto Bernt Enderborg

En präktig fornborg i kanten av en myr


Tomase fornborg i Ganthem, södra muren

Västra muren av borgen är trots sin ålder fortfarande respektingivande. Det är vallen ner mot myren på bilden.

Tomase fornborg i Ganthem, västra muren
Västra muren i sin fulla längd, vallarna är tre till fem meter breda

Hela borgen är 80¤75 meter, och den ligger en bit ner i skogen mellan Gardese och Uppgardar i Ganthem. Borgen ligger på en liten klintkant ovanför en uppodlad myr.

Tomase fornborg
Södra muren

Skribenten säger på därstående informationsskylt att det bör ha varit palissader ovanpå de nedrasade murarna/vallarna. Vidare sägs att man är osäker på när Gotlands alla borgar byggdes, flera tycks gå tillbaka till äldre järnåldern (300 f.Kr-500 e.Kr) men att några tycks gå ända tillbaka till bronsåldern (1500-300 f.Kr).

Tomase fornborg
Sydvästra ingången

Hur gammal vägen är som går tvärs över borgen är inte gott att veta. På 1600-talet gick den från gårdarna ner till vad som kallades Stormyr, men hur länge den har gått där är det ingen som vet.

Tomase fornborg
Vallgrav

På den västra sidan finns vallgravar.

Tomase fornborg
Tre mystiska stenar

Den som har ögonen med sig kommer att se att det ligger ett antal gravar i kanterna av borgen, såväl utanför som inuti, se den översta bilden, men också dessa tre stenbumlingar som kanhända haft någon betydelse under tiden oavlåtliga framgång.

En bit in i skogen på andra sidan myren, i socknen Sjonhem, ligger en något mindre men likadan fornborg.

Agmyren vid Tomase fornborg
Agmyr

Strax innan du kommer fram till borgen på den lilla skogsvägen ligger en liten agmyr, som säkert heter Kilen eller något liknande, på vänster hand.

Det skulle inte förvåna mig om man en gång i världen hjälpligt kunde ta sig till havet båtledes ända från borgarna, ner till Gurfiles och fornborgen Gyle i Ala och vidare ut till havet vid Histilles, eller kanske över Gurpe och ut i Koggrund (vill jag minnas att det heter), ty än rinner där åar och kanaler ända till havet.
/text och foto Bernt Enderborg
Ganthem socken

Tomase fornborg

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Ganthem socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Tomase fornborg är en del av information om Fornborgar på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2821

Evenemang inom natur på Gotland


 

februari

22Första vårdagen »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan