text bild karta   info, a-ö

Närkholm

Gotland | När socken | Öar
Närkholm
Närkholm, foto Bernt Enderborg

Närkholm kallas också Närsholm, naturreservat


Närkholm som till stora delar bestående av strandvallar av grus är sådan att den uppmuntrar också gutar, trots att vi är bortskämda med paradisisk natur och mycket blomster i sköna ängar.

Närsholm

De vindpinade enarna står med avskalade stammar och försöker se ut som en afrikansk savann i fjärran, Böisorkar hukar i gropar och där det är möjligt går vitkindade gäss i hundratal. Enkelt och vackert.

Strandängarna hyser ett rikt fågelliv, närmare 50 fågelarter häckar inom området. Karaktärsfåglar är bl.a. tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka, fiskmås och silvertärna, men det finns också mindre vanliga häckfåglar som brushane, kärrsnäppa och småtärna. Otroliga mängder vitkindade gäss och andra vadare hälsar på varenda vår och höst.

Närkholm

Annorlunda natur, annorlunda ljus och annorlunda allting. Det är som om Ofelia inte dränkte sig, vackert som Julias ögon och som ungdomens Marie.

Närkholm

Areal: 413 hektar varav 180 hektar land och 233 hektar vatten.
/text och foto Bernt Enderborg
När socken

Närkholm

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

När socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Närkholm är en del av information om Öar på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2812

Evenemang inom Natur på Gotland


 

april

21Första vårdagen »
22Sträckande fågel vid Ekstakusten, GOF »
26Örtvandring med Alexandra De Paoli »
 
 

maj

22Tättingkonsert vid Lummelundsbruk, GOF »
27Hingstsläpp vid russen på Lojsta hed »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »
4Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare, GOF »
7Fågellokaler i Gothem, GOF »
 
 

juli

3Gudning vid Lojstarussen fyra tisdagar i juli »
30Russpremiering på Lojsta hed »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.