text bild karta   info, a-ö

Närkholm

Gotland | När socken | Öar
Närkholm
Närkholm, foto Bernt Enderborg

Närkholm kallas också Närsholm, naturreservat


Närkholm som till stora delar bestående av strandvallar av grus är sådan att den uppmuntrar också gutar, trots att vi är bortskämda med paradisisk natur och mycket blomster i sköna ängar.

Närsholm

De vindpinade enarna står med avskalade stammar och försöker se ut som en afrikansk savann i fjärran, böisorkar hukar i gropar och där det är möjligt går vitkindade gäss i hundratal. Enkelt och vackert.

Strandängarna hyser ett rikt fågelliv, närmare 50 fågelarter häckar inom området. Karaktärsfåglar är bl.a. tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka, fiskmås och silvertärna, men det finns också mindre vanliga häckfåglar som brushane, kärrsnäppa och småtärna. Otroliga mängder vitkindade gäss och andra vadare hälsar på varenda vår och höst.

Närkholm

Annorlunda natur, annorlunda ljus, annorlunda allting. Det är som om Ofelia inte dränkte sig, vackert som Julias ögon och ungdomens Marie.

Närkholm

Areal: 413 hektar varav 180 hektar land och 233 hektar vatten. För delar av land- och vattenområdet gäller tillträdesförbud 15 mars-15 juli.
/text och foto Bernt Enderborg
När socken

Närkholm

kartan.

När socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Öar.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2812


Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.