text bild karta   info, a-ö

Guldrupe fornborg

Gotland | Guldrupe socken | Fornborgar
Guldrupe fornborg
Guldrupe fornborg, foto Bernt Enderborg

En fornborg strax bredvid Guldrupe medeltida kyrka


Fornborgen i Guldrupe ligger några hundra meter från kyrkan på vägen mot Vänge, eller vad det nu står på skyltarna igen (en massa förvanskade/försvenskade ortsnamn). Informationsskylten på plats är rätt rolig ty den säger att borgen mäter 95 x 105 meter i diameter. Räknar man på det där så är alltså diametern 9.975 meter, nästan en mil. Så är det förstås inte. Borgen är ungefärligen en cirkel och diametern är omkring 100 meter.

Borgen sägs vara av så kallad flatmarkstyp och har kanske haft två vallar. Länsstyrelsen som skrivit därstående information säger att när kyrkorna uppfördes så gjorde man det gärna i närheten av gamla kultplatser (det är gott om kyrkor som står på eller alldeles bredvid gravfält från vikingatiden).


Länsstyrelsen drar till med att kyrkornas närhet till somliga fornborgar kanske hade till syfte att 'förgöra den gamla hedniska tron och överlätta övergången till kristendomen'. Och sen frågas skyltbetraktaren: 'Har denna fornborg fungerat som en förhistorisk kultplats?'


Inuti borgen finns lämningar av byggnader. Det finns förstås mer lämningar i environgerna, kämpgravar och allt möjligt. Om allting som olika offentliga författare förslår skulle vara kultplatser så skulle gutarna inte haft tid till något annat. Det enda vettiga stället för kulthandlingar ligger förresten i Havdhem, fast det törs man knappt säga.

Det är hembygdsföreningen som har adopterat fornborgen och håller efter växtligheten så att envar som är intresserad kan fundera en stund på vallarna som bör vara omkring 2.000 år gamla. Vi tackar hembygdsföreningen!

Här finns lite allmän information om fornborgar och här en karta med fler sådana.
/text och foto Bernt Enderborg
Guldrupe socken

Guldrupe fornborg

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Guldrupe socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Guldrupe fornborg är en del av information om Fornborgar på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2751

Evenemang inom Natur på Gotland


 

mars

20Första vårdagen »
 
 

juni

2Natur- och kulturvandring i Alskog »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan