text bild karta   info, a-ö

Ollajvs naturreservat

Gotland | Alskog socken | Naturreservat
Ollajvs naturreservat
Ollajvs naturreservat , foto Bernt Enderborg
Ett drygt 115 hektar stort skogsområde beläget ca 1 km sydväst om Ljugarn. Området är förhållandevis fuktigt, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

Ollajvs naturreservat

Vegetationen domineras i bottenskiktet av mossor, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men inom området finns även en lokal för den sällsynta mossan grön sköldmossa, en art som är upptagen i bilaga 2 i EU:s art- och habitatdirektiv.

Ollajvs naturreservat

I fältskiktet växer huvudsakligen risväxter och ställvis gott av ormbunkar som majbräken, skogsbräken och ekbräken. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt. Granticka förekommer med enstaka exemplar.

Ollajvs naturreservat

Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna.

Ps. Guteinfo rättar. På informationsskylten i skogen står att det stora stenröset vid Gålrum heter Digerrojr. Det är fel. Digerrojr ligger i Garde socken några kilometer åt söder. Röset vid Gålrum har vi på Guteinfo kallat Dikkarehagens röse emedan det inte har något egen namn. Du får vara beredd på att myndigheter och kartritare kommer att ha fel i många år till, ty den här informationen går inte att få in i skallen på sådana. Om jag kommer ihåg rätt så är det Hilfeling som i slutet av 1700-talet har fel första gången. Ds.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Alskog

Alskog socken Hitta Ollajvs naturreservat på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Alskog socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.
"Ollajvs naturreservat" är en del av vår information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2438

Evenemang inom natur på Gotland


 

mars

27Vandra på Gotland »
Fågelsträck vid Kronholmen »
Första vårdagen »
 
 

april

9Gotländsk nunneört och andra vårväxter i Västergarn »
Ejderspaning med korvgrillning »
11Fullmånevandring, Burs »
15Må bra i naturen, vandring, Gammelgarn »
16Vårfåglar på Fårö »
 
 

maj

1Fågelskådning, Näsuddens östra strand »
6Må Bra i naturen, vandring, Östergarn »
7Fågelskådningens dag »
21Storms backe i Vamlingbo »
23Fågelskådning, tättingkonsert i parken, Lummelundsbruk »
25Må bra i naturen, kulturvandring, Alskog »
30Fågelskådning, nattsångare på Linamyr »
 
 

juni

7Fågelskådning, kvällsaktiviteter »
11Må bra i naturen, vandring, Vamlingbo »
14Fågelskådning, Östergarns Prästänge »
17Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »
18De Vilda Blommornas dag »
 
 

juli

9Blomsterrika betesmarker nedom Fardume gård »
16Linnévandring vid Lingen i Vamlingbo »
 
 

augusti

5Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.