text bild karta   info, a-ö

Lausholmar

Gotland | Lau socken | Naturreservat
Lausholmar
Lausholmar, foto Björn Pettersson
Areal: 489 hektar vara 60 hektar land och 429 hektar vatten. Tre öar belägna ca 4 km SO Ljugarn på Gotlands ostkust.

Laus holmar består av tre öar: Skarpholmen, Gräsholmen och Storholmen. Alla tre öarna har ett mycket rikt fågelliv, och bl.a. finns här Östersjöområdets största koncentration av häckande vitkindade gäss (2 450 par 2000). På Gräsholmen och Skarpholmen finns dessutom kolonier av häckande storskarvar (1 100 par 2001).Andra fågelarter som häckar på Laus holmar är bl.a. skräntärna, kentsk tärna, småtärna, skärfläcka och kärrsnäppa.För de häckande fåglarna inte skall störas, är det förbjudet att beträda Gräsholmen under tiden 15 mars-31 juli, Skarpholmen under tiden 15 mars-30 juni och Storholmen under tiden 15 mars-15 juni, se karta.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson
Lau socken

Lausholmar

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Lau socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Lausholmar är en del av information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2424

Evenemang inom natur på Gotland


 

februari

22Första vårdagen »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan