text bild karta   info, a-ö

Stora Havor

Gotland | Hablingbo socken | Fornborgar
Stora Havor
Stora Havor, foto Bernt Enderborg

En liten cirkulär fornborg i Hablingbo socken där man hittade den riksbekanta och numera stulna Havorringen


Nästan det första spadtag som togs, då man skulle undersöka fornborgen vid Havor, gav rejäl utdelning. Precis under grästorven låg en stor sten och när arkeologerna lyfte på den fann de en bronssitula (bronshink) full med glänsande saker.

Bronsskopor

I den vackra hinken låg vinskopor, en vinsil, några bronsklockor och det värdefullaste av allt var en stor halsring av guld:

Havorringen

Ringen vägde närmare 800 gram och var vackert bearbetad av någon dåtida guldsmed; bilden är en kopia som är utställd på Historiska Museet i Stockholm. Detta blev den bidragande orsaken till att borgen och dess område undersöktes helt och hållet under 29 års tid.

Havorborgen

Borgen ligger bakom träden mitt i bilden.

Vallen runt borgen är cirka 1 meter hög och 8 meter bred (du ser en del av vallen ovan på bilden). Ovanpå vallen har det funnits en träpalissad. Borgen har använts under förromersk tid, dvs 400 - 0 f.Kr. Runt om fann man husgrunder från romersk järnålder - folkvandringens tid (0-550 e.Kr), och i åkrarna omkring har man funnit spår efter bosättningar från vendeltid (550-800 e.Kr). Trots att man hittade mängder av fynd fanns där inget som kunde bräcka första dagens skörd.

Havorringen förvarades i en monter på Gotland tills några skurkar stal den. Inget har hörts av tjuvarna sen sommaren 1986 så det vi ser i dag är en välgjord kopia.
/text och foto Bernt Enderborg
Hablingbo socken

Stora Havor

kartan.

Hablingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2127


Fler evenemang i Kalendern

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan