text bild karta   info, a-ö

Den ridande S:t Mikael

Gotland | Hörsne socken | Skulptur
Den ridande S:t Mikael
Den ridande S:t Mikael, foto Bernt Enderborg

Egypticus placerade ärkeängeln ovanför porten


Ovanpå praktportalen på Hörsne kyrka, överst på vimpergen, rider S:t Mikael med stridsklubba och rundsköld. Skulpturens sägs vara av den byggnadshytta som kallas Egypticus och tillkommen under 1300-talets första hälft.

Sankt Mikael i Hörsne

S:t Mikael kommer från den underliga Uppenbarelseboken där alla icke troende kommer att råka illa ut. Det finns fler reliefer på kyrkan därifrån, portalen är rik på bilder och mycket sevärd, se Klädd i solen.

S:t Mikael besegrar draken i Hörsne

S:t Mikael besegrar i tidernas fullbordan draken alias Djävulen, som man kan se på målningar i många kyrkor. Han väger också själar, som i Vamlingbo, men i Hörsne har han haft ytterligare en roll.

S:t Mikael, Hörsne

Nils Lithberg säger i skriftserien Sveriges kyrkor, Lina ting, halvband 1, 1947, s 34 att:

"Grensle, på toppen av röstet, rider S. Mikael, rundsköld och morgonstjärna beredda till attack, en skyddsvakt för Hörsne kyrka. Just på grund av denna sin stolta plats borde han, förefaller det, anses som kyrkans patronus."

Lithbergs uttalande kommer nog från en julhälsning från Roosval till församlingarna i Visby stift 1937, där han skriver om "Sankt Mikael, den okände bondesoldaten i Hörsne". Det är ärkeängeln S:t Mikaels klubba som kallas "Morgonstjärna" ty sådana klubbor kan visst kallas så ehuru man kan undra om inte namnet hör hemma på spikklubbor och en tid då glasögon inte var så vanliga.
/text och foto Bernt Enderborg
Hörsne socken

Den ridande S:t Mikael

kartan.

Hörsne socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skulptur.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2111

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till skulptur på Gotland, se också Konsten i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.