text bild karta   info, a-ö

Kejsaren i Buttle

Gotland | Buttle socken | Skulptur
Kejsaren i Buttle
Kejsaren i Buttle, foto Bernt Enderborg

Den medeltida dopfuntsfoten i Buttle visar okända ansikten


1200-tals dopfunten i Buttle kyrka har på nedre delen ett par skulpterade ansikten från övergångstiden mellan romansk och gotisk konst. Riktigt vad det är för figurer det där är inte gott att veta. Är de ordinära riddare eller något helt annat? Det kan vara kejsaren Otto den store du ser på bilden, den förste tysk-romerska kejsaren som dog anno 973 efter Kristi födelse och vars grav återfinns i Magdeburg.

Det skall måhända sägas att avbildningar av hjälmar med det där krysset ovanpå, förstärkningen, inte är särskilt vanliga, se Soldaterna från 1300-talet i Källunge, men här har alltså Buttleboarna en äldre framställning. Fast när jag kikar närmare så ser jag att det nog inte är någon hjälm kejsaren har på sig.

Den störste undersökaren av Gotlands kyrkor, Johnny Roosval, undersökte också Magdeburgs domkyrka ingående och fann att skulpturer som återfinns därstädes är väldigt lika de som plötsligt tycks dyka upp på Gotland. Någon slags skulpturverkstad som exporterade dopfuntar med människoansikten fanns alltså på Gotland, som bl a sålt funtar till Tossene i Bohuslän, Frösthult, Morkarla och Tegelmora i Uppland, Altenkirchen på Rügen.

Oscar Reutersvärd skriver i Fornvännen 1972 en artikel om "Den magdeburgska porträtthuggaren". Knorren på artikeln är en fråga, nämligen: kan det ha varit så att stenhuggaren i Magdeburg pga av oroligheter flyttade till Gotland? Det skall tilläggas att det finns ansiktsskulpturer i Magdeburg som inte är färdiga, varför det tros att arbetet därstädes avbröts hastigt.

Och man blir åtminstone lite benägen att ge honom rätt då man jämför en skulptur som enligt gammalt och folkligt anses föreställa kejsar Otto med ansiktet på dopfunten i Buttle, vilket alltså Reutersvärd gör i Fornvännen (pdf, se sid 117).


Vem det är som tittar åt andra hållet, är det heller ingen som vet. Kanske en tilltagsen Buttlebo med ringbrynja, alldeles en sådan man hittade i Tofta, numera utställd i kyrkan (se en bit ner på sidan).

Det är inte gott att veta vilka figurer det är. Visst kan det vara kejsaren, men varför Buttleboar skulle vilja ha honom på sin dopfunt är obegripligt. Det kan också vara någon helt annan, kanske någon lokal kejsare i Buttle.

Överskurs

Reutersvärd antar en Calcarius Tertius för att ha något namn på den, enligt hans fråga/förslag, från Magdeburg överflyttade mästaren; Roosval räknar som bekant bara tvenne - se artikeln i Fornvännen 1972.
/text och foto Bernt Enderborg
Buttle socken

Kejsaren i Buttle

kartan.

Buttle socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skulptur.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1683

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till skulptur på Gotland, se också Konsten i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.