text bild karta   info, a-ö

Strandängar på Gotland

Gotland | Naturtyper
Strandängar på Gotland
Strandängar på Gotland, foto Bernt Enderborg

Gotlands såväl strandflora som -fauna är ett eldorado av liv


För den som är intresserad av flora och fauna bjuder de gutniska strandängarna på ett eldorado av liv.


Betad strandäng.

Förr användes strandänget som betesplats för tamboskap och därför är många växtarter mycket tåliga mot avbetning. I bland odlade man även potatis och råg. Ofta hjälpte småbrukarna och fiskartorparna naturen på traven genom att sprida ut tång över strandängarna. På så sätt gavs jorden näring som gav rikligt bete, dels för tamboskap men också för gräsätande fåglar.


Obetad strandäng.

Tyvärr har det moderna jordbruket använt konstgödsel vilket gjort att vissa växter slagits ut i konkurrensen om livsutrymme. På vissa platser har även strandbetningen av andra anledningar upphört vilket gett naturen nya förutsättningar för växt och djurliv. Resultatet blir att stranden växer igen och arter försvinner. Strandbetning är således en förutsättning för många arters existens som vi bör värna om.

På öns strandängar häckar ett fyrtiotal arter av fåglar, och där finns salttåliga växter som inte påträffas i någon annan miljö på ön. Fågelarter som kan nämnas är skärfläcka, måsfåglar, vadare, andfåglar och bland växterna, glasört, saltört och smultronklöver. Flera av strandängarna är naturreservat med besöksförbud under häckningstiden, april - juli. Men även på de platser det inte är besöksförbud bör man hålla sig till stigar och titta var man sätter ned fötterna eftersom fåglarna i allmänhet häckar på marken.

Bland de rikligaste strandängarna kan nämnas Vivesholm och Varvsholm, Ugnens fågelskyddsområde, Gahnsviken och Grötlingbo Udd, Stuckviken, Faludden, Skansudds Fågelreservat och Barshageudd.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=725

Evenemang inom natur på Gotland


 

april

24Vandra på Gotland »
Första vårdagen »
 
 

maj

1Fågelskådning, Näsuddens östra strand »
6Må Bra i naturen, vandring, Östergarn »
7Fågelskådningens dag »
21Storms backe i Vamlingbo »
23Fågelskådning, tättingkonsert i parken, Lummelundsbruk »
25Må bra i naturen, kulturvandring, Alskog »
30Fågelskådning, nattsångare på Linamyr »
 
 

juni

7Fågelskådning, kvällsaktiviteter »
11Må bra i naturen, vandring, Vamlingbo »
14Fågelskådning, Östergarns Prästänge »
17Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »
18De Vilda Blommornas dag »
 
 

juli

9Blomsterrika betesmarker nedom Fardume gård »
16Linnévandring vid Lingen i Vamlingbo »
 
 

augusti

5Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »

Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.