text bild karta   info, a-ö

Prästkrage

Gotland | Flora
Prästkrage
Prästkrage, foto Bernt Enderborg
Själva prästen kan bli upp till sju decimeter hög säger den Virtuella floran.Kragen är de vita strålblommorna, som tydligen liknar något prästerskapet hade på 1700-talet för att markera sin annorlundhet, medan knoppen kallas rörlika diskblommor.Blomman förekommer i hela Sverige ehuru mera sällsynt i fjälltrakterna. Hos dikestanten kan det emellanåt vara rätt gott om dem. Det är Skånes landskapsblomma.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=532


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan