text bild karta   info, a-ö

Marknader på Gotland

Gotland | Guide Gotland
Marknader på Gotland
Marknader på Gotland, foto Bernt Enderborg

Höstmarknaderna är en del av Gotland


Varje år arrangeras minst sex marknader.

Några marknader


Havdhem marknad, första lördagen i september
Kräklingbo marknad, andra lördagen i september
Hemse torgdag, första onsdagen oktober

Men mera köpslagan finns, se Marknader i Almanackan.

Marknader på Gotland

Och här finns datum fem år framåt, Åligen återkommande evenemang.

Välkommen till Gotlands marknader!

Sökord: marknad


Företag


Evenemang


Information


Fastighetsinventeringen 1996-1998

Sidan om Fastighetsinventeringen, dvs Världens största information om bl a Visbys historia och kultur, har tagits bort från Guteinfo eftersom vi inte har någon anledning att gratis sponsra denna när Region Gotland har givit monopol åt vår största konkurrent för aktuella kulturevenemang, och därigenom alla evenemang på Gotland, dvs kommunen vill förgöra Guteinfo.

Vill du veta varför kommunen har skapat detta monopol så kontakta dem på tel: 0498 – 26 90 00, förmodligen Björn Ahlsén.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3889


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.