text bild karta   info, a-ö

Jona i valfiskens buk

Gotland | Gothem socken | Målningar
Jona i valfiskens buk
Jona i valfiskens buk , foto Bernt Enderborg
På en dörrspegel på en 1600-talskyrkbänk i Gothem medeltida kyrka ser man hur profeten Jona som levde vid pass 700 år f.Kr. på Herrens befallning blir utspydd ur en fisk i vars buk han hade nödgats tillbringa tre dar och tre nätter för olydnad mot dennes order att gå åstad och hålla en straffpredikan för folk i den stora staden Nineve, ty Gud hade fått ögonen på ondskan där och ämnade därför förstöra staden om fyrtio dagar.

Det finns många sätt att se på Jonas två sidor korta berättelse, ett och annat förefaller därtill stämma med Jesu senare öde, han själv åberopar förresten berättelsen som Jonas tecken, möjligen som ett tips om sin uppståndelse och tolkas väl också så av somliga. Jag tror att den handlar om medmänsklighet.

Det kan vara så att det är prästen Luttemans betjänt som gjorde målningen i början av 1700-talet. Lutteman från Burs tillträdde tjänsten efter att ha förtjänstfullt verkat såväl som soldat som fältpräst i Karl XII:s armé i Polen och Ryssland varför han erhöll Gothems pastorat som belöning; han predikade många gånger för konungen, som uppenbarligen förstod vår dialekt. Också Luttemans trogne tjänare togs av honom med till Gothem från kriget. De förstod nog Jona i valfiskens buk.

Informationen i sista tycket ovan kommer från Arkivspegeln - Stenströms sida, se ett bit ner på sidan med rubrik Brev från Gothem.
/text och foto Bernt Enderborg

Gothem

Gothem socken Hitta Jona i valfiskens buk på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Gothem socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.
"Jona i valfiskens buk" är en del av vår information om Målningar på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=3800

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Kräklingbo
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
8 bäddar - Bastun
10 bäddar - Skolan
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till medeltida målningar på Gotland,
se också Guiden till konsten på Gotland i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.