text bild karta   info, a-ö

Gamla skator

Kåseri om ett stavfel i lokalpressen


Ibland blir man som bekant överraskad alldeles oavsett vad man har för förutfattade meningar. I en tämligen förutsägbar artikel i Gotland Just Nu, Näringsliv, bilaga till lokaltidningen den 22/2-2007, där frågan är om bidrag från samhället är till nytta eller skada för näringslivet.

Två företagare, en bankdirektör samt chefen för den Regionala Utvecklingsenheten i Gotlands kommun intervjuas. Jag skall inte gå igenom artikeln utan bara ange kvalitetsnivån genom att redovisa den första frågan och svaren på den:

- Är stöden till näringslivet bra för Gotland?

Svar:
1) Vad skulle alternativet vara? Det har jag svårt att se.
2) Både och.
3) Jag tror mest att det är dåligt.
4) Jag tror att det är bra, bara det går till rätt saker.

Jag tror säkert att såväl frågan som svaren var bättre och mer välformulerade under själva intervjun. Om jag skulle översätta ovanstående till begripligt svenska så blir det ungefär:

Fråga: Är den här bollen rund?
1) Det är svårt att se alternativ.
2) Ibland.
3) 75% orund.
4) Den är rund när den är det.

Nej, jag skall inte skoja mer, ty i artikeln framkommer en sanning. Bankdirektören som oroar sig för snedvriden konkurrens säger nämligen att de stöd som ges till näringslivet måste skapa tillväxt och därigenom större befolkning, ty den blir snart gammal.

Skatsedeln

Alla vet att kvinnor lever längre än män. Bankdirektören, som nog får sparken, säger att "... vi klarar inte på längre sikt den omställning som kommer när alla 40-talister går i pension med det befolkningsunderlag vi har. Då kommer skatsedeln att bli så hög så det kommer vi inte att gilla."

- Skatsedeln, så har jag aldrig tänkt på det...
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3442


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.