text bild karta   info, a-ö

Varför byggde vikingar broar

Gotland | Hangvar socken | Historia
Varför byggde vikingar broar
Varför byggde vikingar broar, foto Bernt Enderborg
Det förekom att vikingarna lät slå en bro eller liknande (se Röde Orms valv) och resa en sten för att hedra någon som dött.

I Hangvars kyrka stod en gång i världen en runsten i bildstensformat från vikingatiden (G 309), som meddelar:

'leiknar × raist[i × stain × ok × bro × g]ierþi × [-b]tir × leik-- × faþur × siin × ok × (y)b[t]ir × linkorm × broþur × siin × ok × ybtir × bo(t)u...- × siin ...'

Översatt betyder det något som: Leiknar resten stenen och gjorde bro efter leik?, fadern sin, ok efter Lingorm, brodern sin, och efter bot?, sin nånting.

Att man reser en sten och knackar dit några bokstäver gör vi ju än i dag, men varför byggde Leiknar en bro till fadern, brodern och nån till? Det hela blir underligt om man föreställer sig att såväl fadern som brodern dött samtidigt. Det inträffar inte ofta, men kanske en olycka, någon sjukdom eller har de försvunnit på långfärd neråt Miklagård till.

Skulle bron underlätta för familjemedlemmarna att ta sig till den andra sidan?

- Nåja, vet inte. Bilden ovan är från Stenbro i Silte, strax bredvid den står en bildsten.
/text och foto Bernt Enderborg
Hangvar socken

Varför byggde vikingar broar

kartan.

Hangvar socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3380

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.