text bild karta   info, a-ö

Offentlig plats


§3 Ordningsföreskrifterna gäller, där inget annat anges, på offentlig plats.

Som offentlig plats räknas allmänna gator, vägar, torg, parker
m m (enligt ordningslagen), samt följande områden:

◆ i Visby den mark som ej är detaljplanelagd inom området som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks campings norra gräns upp till Lummelundsv– Lummelundsv söderut–rondellen–Kung Magnus v–Jägarg–Norra Hanseg söderut–Östra Hanseg–Stenkumlav söderut– Allég västerut– Färjeleden norrut–rondellen–tänkt rät linje i Färjeledens förlängning från rondellen till strandkanten

◆ samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen

◆ kommunägda och andra badplatser (se nedan). Här gäller endast
föreskrifterna om camping (15 §) och vistelseförbud för hund
(17-18 §§)

Badplatser (kommunägda) Visby Havsbad, Badhusparken Fårösund, Ronehamns-, Norderstrands-, Slite-, Nybro-, Gustavsviks-, Kappelshamns västra-, Burgsviks-, Snäckvikens bad, Klintehamns barlastkaj, Västergarns badplats.

Badplatser (andra) Tofta-, Gnisvärd-, Sudersands- och Kneippbyns bad.
/text Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2990


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.