text bild karta   info, a-ö

Gothlands Vext- och Fruchtbarhet

Gotland | Kuriosa | Utskrift | Vykort
Gothlands Vext- och Fruchtbarhet
Gothlands Vext- och Fruchtbarhet, foto Bernt Enderborg

1600-talsbeskrivning av Gotlands bördighet


Det är många som i skrift har försökt beskriva hurdant Gotland är beskaffat, särskilt växtvärlden. Hakvin Spegel sa så här i sin Rudera gothlandica anno 1683:

"1. Ehuruväl hela öön synes ey annat vara än een Klippa, bestående ljkväl utaf åtskillig slagz steen, så hafver dock den milderike Gud behagat välsigna then Jordzmonen som henne betäcker, med margahanda gröda ock vext, varandes i så måtto thenna öön beqvämare för sine Inbyggiare än många andra länder fast the blifva högdt berömde.

2. Ty ther vexer 1) allahanda säd, Hvete, Rog, Korn, Hagra, understundom i ymnogheet, understundom til nödtorfft, så framt icke Gud täckes straffa med skadelig väderleek, Enkannerliga vexa ther Rofvor som hafva bättre smak än the som på andra orter finnas. 2) Många slagz sköna blomster ock kryddor på villmarken, the ther effter förfarna läkiares mehning hafva en besynnerlig krafft ock Egenskap framför andra som elliest annorstädes vexa.

Haquin Spegel
Ett porträtt på en korbänk i Dalhem kyrka, nog från 1900-talets början

3. Åtskillig slags trägårdsfrucht när folcket sig therom befljta vill så at man ey allenast hafver valnötter, vjndrufvor, persiker etc. i sin fullkombliga mogenheet, utan ser ock månge af the beste örter enkannerligen rosmarin, nardus, cardubenedict vjnruta, Lavendel pollegium Gregoriana, etc. mycket trifvas ock främjas.

4. Fins ther herlig Timmerskog, så till Skepz, som til husbygnad, theraf både borgare ock bönder kunna giöra sig mycken fördeel och vinning, men itj Gothlandz skog, märckier man treggiehanda förandring, ty någre trää kallas Soolsnodde, i hvilcke ytan är vänd med Solen, men kärnan är rätt, någre kallas än yls, i hvilcke kernan är krokot, men ytan är rätt, någre kallas Soleyl, i hvilcke ytan är vänd på en sida och kernan på then andra, och then samma låter neppeliga klyfva sig."

Mestadels är Hakvin Spegels bok om Gotland stollig, men det om växt- och fruktbarheten stämmer rätt bra. Han var biskop, eller om det nu hette superintendent, på Gotland en gång i världen.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2916

Visit Hemse: Mobilanpassad sida.

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

september

16Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Kulturarvets dag »
Kräklingbo marknad »
Medeltidskyrkorna stänger »
28Klinte marknad »
 
 

oktober

2Hemse torgdag »
28Höstlov, läslov på Gotland »
 
 

november

2Alla helgons dag »
10Fars dag »
11Internationella dagen »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

21Kramens dag »
25Buldardagen »
 
 

mars

14Skaparfestivalen »
21Rocka sockorna »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
12Påskdagen »
30Valborgsmässoafton »
 
 

maj

15Medeltidskyrkorna öppnar »
21Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Öppna Ataljéer »
25Handduksdagen, kultur »
30Tingstädedagen »
31Pingstdagen »
Mors dag »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
13Trädgårdsveckan »
20Midsommardagen »
22Bergmanveckan, v 26 »
 
 

juli

6Barnkörveckan »
8Stångaspelen »
20Gotland Chamber Music Fest. »
27Russpremiering »
 
 

augusti

2Medeltidsveckan »
30Summaratingg »
 
 

september

1Havdhemdagen »
19Fårönatta »Se vidare Boendesidan