text bild karta   info, a-ö

Laxarve änge

Gotland | Boge socken | Ängen
Laxarve änge, foto: Bernt Enderborg
Laxarve änge, foto Bernt Enderborg

I Laxarve äng i Boge socken trivs den vita skogsliljan samman med lite fornlämningar, kämpgravar och sånt


I Laxare änge råder stor variation av både trädslag och blommor. Men dominerande är dock ask och ek, någon enstaka vildapel med inslag av asp och björk.

Den vita skogsliljan frodas i skydd av hassel och hagtorn, medan smörblommor och mandelblommor trivs i de torrare delarna av änget.

Man har funnit lämningar från forntid i detta frodiga änge, som t ex ett par kämpgravar, husgrunder från järnålderns begynnelse, och som ovanstående bild, vilket är något som kallas för en hålväg.

Som i alla andra gotländska ängen är det lugn och ro och en ofantligt blomsterglädje man träffar. Det är bara 'Kors Karlsson, vad mycket blomster det finns!' Bilden ovan är Jungfrunycklar.
/text och foto Bernt Enderborg
Boge socken

Laxarve änge

kartan.

Boge socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Ängen.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2797


Fler evenemang i Kalendern

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan