text bild karta   info, a-ö

Svärdslilja

Gotland | Flora
Svärdslilja
Svärdslilja, foto Bernt Enderborg
Svärdsliljans blad kan liknas svärd, varav namnet, och blommorna är utsökt sköna.När Bellman säger att 'Aldrig en Iris på dessa bleka fält...' så är det nog Svärdsliljor han tänker på ty de är av familjen irisar (Fredmans epistel 54).Svärden. De synes mig liksom växa i klungor. Mer att läsa om Svärdsliljan här.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2594


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan