text bild karta   info, a-ö

Husrygg

Gotland | Sundre socken | Naturreservat
Husrygg
Husrygg, foto Bernt Enderborg
Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett drygt 2 km långt avsnitt av den låga, åsliknande klint som löper längs kusten från Hoburgen till Nackshajd.

Våradonis

Från slutet av april och någon månad framåt blommar här den sällsynta och fridlysta våradonisen i stort antal.

Husrygg
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Sundre socken

Husrygg

kartan.

Sundre socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2409


Fler evenemang i Kalendern

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan