text bild karta   info, a-ö

Gotlandskusten

Gotland | Naturreservat
Gotlandskusten
Gotlandskusten, foto Bernt Enderborg
Areal: 10 400 hektar. Naturreservat som omfattar hela den strandskyddade delen av Gotlands kust. Reservatsområdets bredd varierar därmed mellan 100 och 300 m.

Bilden kommer från Sigsarve strand.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2395


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan