text bild karta   info, a-ö

Björkume naturreservat

Gotland | Lummelunda socken | Naturreservat
Björkume naturreservat
Björkume naturreservat , foto Bernt Enderborg

Ett stort reservat med en stig alldeles vid en hisnande klippkant


Gråvädersonsdagen den 16 oktober 2013 promenerade jag en timma längs klippkanten vid Björkume i Lummelunda. Bilden ovan är tagen från stigen ut mot havet, alldeles bakom buskarna, ett par meter, finns den 30 meter höga klippkanten som stupar rätt ner till en liten strandremsa.

Björkume naturreservat

Det är rätt gott om rotbain (rötter) på stigen varför den är direkt olämplig för rullstol och för dem som har svårt att promenera.

Reservatet är stort och omfattar närmare 240 hektar skogs- och myrmark - det sträcker sig från väg 149 ned till stranden mellan Stenkyrkehuk och Burge men det häftiga, om du inte är biolog eller så, är nog stigen strax bredvid klintkanten.

Björkume naturreservat

Skogen inom reservatet består huvudsakligen av en gles och örtrik tallskog, men närmast havet är skogen tätare, och här finns också ett betydande inslag av gran.

Skogens ört- och gräsflora domineras av arter som örnbräken, lingon, mjölon, liljekonvalj, blåsippa, vit- och gulmåra, liten blåklocka, käringtand, piggrör, kruståtel och lundskafting. På strandsluttningen söder om strandbodarna vid Allstädar förekommer rikligt med idegran.

Områdets talrika våtmarker utgörs dels av vegetationsfattiga blekevätar, som normalt torkar ut på sommaren, dels av botaniskt rika källkärr, som bevattnas av framträngande grundvatten och är blöta året runt.

Björkume naturreservat
Det är högt från klinten ned till strandkanten, håll reda på ungarna!

Vegetationen i blekevätarna domineras av gräs och halvgräs som blåtåtel, ryltåg, ärt-, ängs- och slankstarr samt örter som krissla, blodrot, rödklint, revfingerört, gåsört, vattenmåra och vattenmynta. I vätarna finns ofta helt vegetationsfria områden med bleke, d.v.s. kalkgyttja.

Björkume naturreservat

I källkärren har vegetationen en helt annan sammansättning. Karaktärsväxten framför andra är halvgräset axag, men bland axagtuvorna växer också arter som hirs- och ängsstarr, blodrot, slåtterblomma, vildlin, ängsvädd, majviva, kärrlilja, tätört, storsileshår, kustarun, sumpgentiana, brunört, brun ögontröst, brudsporre, luktsporre, kärrknipprot och sumpnycklar.

Björkume naturreservat

Från naturreservatets södra gräns till Rönnklint (Skarklint) löper en ca 30 m hög kustklint parallellt med och några tiotal meter innanför stranden.

Björkume naturreservat
Bilden visas utsikten söderut från Rönnklint.

Strax norr om Rönnklint viker klinten av inåt land och får ett uppsplittrat utseende. I klinten finns flera grottor.

Björkume naturreservat

På sluttningen ned mot stranden vid Allstädar ligger ett strandgrusområde med markanta strandvallar.

Texten ovan är en lättare bearbetning av en text vi fick av Länsstyrelsen för många år sen varför vi tackar så fint vi kan.
/text och foto Bernt Enderborg

Lummelunda

Lummelunda socken Hitta Björkume naturreservat på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Lummelunda socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.
"Björkume naturreservat" är en del av vår information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2381

Evenemang inom natur på Gotland


 

mars

26Vandra på Gotland »
Fågelsträck vid Kronholmen »
Första vårdagen »
 
 

april

9Gotländsk nunneört och andra vårväxter i Västergarn »
Ejderspaning med korvgrillning »
11Fullmånevandring, Burs »
15Må bra i naturen, vandring, Gammelgarn »
16Vårfåglar på Fårö »
 
 

maj

1Fågelskådning, Näsuddens östra strand »
6Må Bra i naturen, vandring, Östergarn »
7Fågelskådningens dag »
21Storms backe i Vamlingbo »
23Fågelskådning, tättingkonsert i parken, Lummelundsbruk »
25Må bra i naturen, kulturvandring, Alskog »
30Fågelskådning, nattsångare på Linamyr »
 
 

juni

7Fågelskådning, kvällsaktiviteter »
11Må bra i naturen, vandring, Vamlingbo »
14Fågelskådning, Östergarns Prästänge »
17Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »
18De Vilda Blommornas dag »
 
 

juli

9Blomsterrika betesmarker nedom Fardume gård »
16Linnévandring vid Lingen i Vamlingbo »
 
 

augusti

5Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »

Fler evenemang i Kalendern

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.