text bild karta   info, a-ö

Nässelfjäril

Gotland | Fauna
Nässelfjäril
Nässelfjäril, foto Bernt Enderborg
Nässelfjärilar sägs i en bok från Länsstyrelsen - Dagfjärilar på Gotland - tävlar med citronfjärilen om att vara först på våren, ibland ser man den redan i mars, fotot ovan är taget den 27 mars 2007, men normalt från april till juni. Det var säkert bl a nässelfjärilar som Bellman såg vingade på Haga i slutet av 1700-talet.

Det är larverna som förskaffar arten dess namn, ty de lever i koloni på nässlor. Fjärilen på kortet ovan har sin hemvist mitt på Gotland, ett par mil från ost- respektive västkusten (allting är nära på Gotland).
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2343


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.