text bild karta   info, a-ö

Dags att bli journalistbonde på Gotland

Gotland | Artiklar
Dags att bli journalistbonde på Gotland
Dags att bli journalistbonde på Gotland, foto Bernt Enderborg

Citat från en artikel i pressen


Jag läste en rolig artikel av frijournalisten Kajsa Olsson om vardagen. Ett citat:

'Då återstår bara att ta sina alster och öppna ateljé på norra Gotland. Sälja kaffe och hembakat samt journalisthantverk i små serier.'

Kajsa bekymrar sig i artikeln över dålig betalning men den slutsats hon drar är riktig, ty på Gotland finns själva livet, telefoner och Internet.

Välkommen Kajsa!
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2239


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.