text bild karta   info, a-ö

Gåsört

Gotland | Flora
Gåsört
Gåsört, foto Bernt Enderborg
Gåsörten breder ofta ut sig som en matta på stränderna, säger Floran, och meddelar att frisk till fuktig, näringsrik, kompakt mark ger goda förhållanden för örten, men att man också kan få se den på torrare sandmark, vid myrar, i uttorkade fuktsvackor i skogen, i diken, vid vägar osv.

Gåsört

- Nä, gäss äter nog inte såna.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2139


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan