text bild karta   info, a-ö

Calle Löwenberg

Gotland | Väte socken | Marknadsföring
Calle Löwenberg, foto: Bernt Enderborg
Calle Löwenberg, foto Bernt Enderborg
Calle Löwenberg jobbar på RUE, den kommunala enheten för regional utveckling på Gotland (det finns ingen direkt statlig på Gotland förutom en massa EU-grejer som jag inte kan skilja på), varför det är intressant att veta vad han kan tänkas tycka. Vi hade ett öppenhjärtigt och analytisk samtal, men givetvis så är Calle försiktig med åsikter eftersom han jobbar där han gör. Men det var inte RUE vi samtalade med utan Calle Löwenberg.

Det första Calle gjorde, när vi resonerade i allmänna termer, var att bena ut saker och ting. Han sa att marknadsföring måste ses utifrån den aspekt man behandlar, turism, näringsliv, gotlandsflytt osv., och att den måste anpassas till målgruppen. Och vad gäller internationell marknadsföring, nu pratade vi enbart turism, så menade han precis som guteinfo att den faktiskt måste anpassas till varje land och varje målgrupp.

Det är förstås inga hemligheter eller konstigheter, men han tyckte att våra domänsamarbeten var fiffiga, ty vi anpassar ju budskapet till målgruppen utifrån de olika företagets önskemål, guteinfo har som bekant många ansikten, många förstasidor, men ger samtidigt besökaren hela karamellen. Jämför t ex:

Ihrebaden på guteinfo.com = vår domänadress och Ihrebaden på sin egen adress.

Calle insåg utan vidare vad jag menade när jag talade om gemensam marknadsföring av Gotland (han tyckte att en del andra saker som vi gör var nyskapande, t ex vårt informationssystem som börjar sätta sig och som innebär att man kommer att kunna surfa på hela guteinfo genom varje sida, fast det är svårt att förstå förrän man ser det).

Samarbete
Vad gäller frågan om huruvida samarbete är nödvändigt var Calle glasklar: 'Det är nödvändigt för att Gotland är så litet och för att skapa tillräckliga resurser.'

Nu hade jag kunnat fråga vem som egentligen skall betala marknadsföringen men det gjorde jag inte eftersom jag visste vad han skulle svara. I stället resonerade vi om olika ansvarsfrågor, dvs hur vi tar hand om turisterna med försäkringar och sånt, att de verkligen får vad de har köpt och liknande saker. Om man släpper allting löst, vem som helst får hyra ut stugor, sälja resor osv, så kan konsumenten bli drabbad av ohederligt folk. Jag redogjorde för Guteinfos policy, dvs vi släpper än så länge inte sånt fritt, fast det är mera beroende på att vi därmed nog skulle förstöra mycket av marknadsföringen av Gotland. Det skulle emellertid vara enkelt att göra ett system där folk kan hyra ut vilka stugor de vill och sen bara sälja banners till de som vill köpa sånt. Våra konkurrenter gör det, men vi på guteinfo anser ännu att det står i strid med syftet för sajten, att marknadsföra Gotland, men antagligen kommer liknande i framtiden också på guteinfo eftersom det redan har släppts lös av branschen och inte står att förändra.

Guteinfos syfte medför alltså i sig självt att vi måste samarbeta med alla som vill, det är nödvändigt, och vi erbjuder också samarbete till alla som vill marknadsföra Gotland gemensamt med oss och många andra företag, inklusive Gotlands kommun, GTF osv.

Här måste Du som läsare känna till att det är gratis att länka upp sig från guteinfo, det finns flera olika databaser för sånt, men att det inte är det som vi menar med samarbete, ty länkar och och sånt finns det utmärkta sökmotorer för, AltaVista, Yahoo, Google osv.

En rolig tanke
Sen sa Calle att han hade funderat på varför man inte på något sätt kan marknadsföra såväl solupp- som solnedgång över havet samtidigt. Det skulle man ju faktiskt kunna göra. Några ställen på Gotland är så pass smala att man faktiskt kan få 'the real thing' på i stort sett samma ställe.

- Varför inte?
/text och foto Bernt Enderborg
Väte socken

Calle Löwenberg

kartan.

Väte socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Marknadsföring.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2097

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.