text bild karta   info, a-ö

Sjöar på Gotland - träsk

Gotland | Naturtyper
Sjöar på Gotland - träsk
Sjöar på Gotland - träsk, foto Björn Pettersson

Insjöar kallas träsk på Gotland, och havet kallar vi sjön


De gotländska sjöarna eller träsk, som de kallas på Gotland, är grunda och sällan djupare än två meter. Undantaget är några av de träsk som finns i Lojsta och nejderna däromkring, t ex det 18 meter djupa Ramträsk vid Lojsta slott eller Sigvalde i Etelhem (bilden ovan).

På det en gång så våtmarksrika Gotland finns det blott kvar ett tjugotal något så när stora sjöar. De stora myrarna dikades ut under slutet av 1800-talet för att utöka och förbättra jordbruket.

Träsken är på grund av kalkberggrunden basiska och växtfattiga. Det är oftast bara kransalger som trivs på kalkbottnarna. Träsken kantas av myrartade partier bestående av ag och vass. Flytbladsväxter som vit näckros (Numphea alba) och gäddnate tillsammans med säv och kaveldun kan också förekomma vid sjöarna.

Grågåsen, som har sitt starkaste fäste på Gotland, häckar gärna i mindre vattensamlingar eller vid någon lämplig havsstrand. Tidigt på sommaren kan man se gåskullarna vid träsken. I september börjar gässen flytta söderut för att komma tillbaka i februari-mars. Dvärgmås och svarttärna finns också sporadiskt. Inte många myrar och träsk är i dag skyddade genom naturreservat. Det finns några agmyrar i Hall-Hangvar-reservatet och på Sudret ligger Muskmyrreservatet.

I gutniska sjöar och vattendrag lever 19 ursprungliga arter av fisk. Fem av dessa, nejonöga, bäcknejonöga, bergsimpa, gärs och sarv är sötvattensfiskar från någon sötvattenperiod i Östersjöns historia. Andra vanliga arter är gädda, abborre, mört samt havsöring som vandrar upp i bäckar och åar för att leka.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=2038

Evenemang inom natur på Gotland


 

april

25Vandra på Gotland »
Första vårdagen »
 
 

maj

1Fågelskådning, Näsuddens östra strand »
6Må Bra i naturen, vandring, Östergarn »
7Fågelskådningens dag »
21Storms backe i Vamlingbo »
23Fågelskådning, tättingkonsert i parken, Lummelundsbruk »
25Må bra i naturen, kulturvandring, Alskog »
30Fågelskådning, nattsångare på Linamyr »
 
 

juni

7Fågelskådning, kvällsaktiviteter »
11Må bra i naturen, vandring, Vamlingbo »
14Fågelskådning, Östergarns Prästänge »
17Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »
18De Vilda Blommornas dag »
 
 

juli

9Blomsterrika betesmarker nedom Fardume gård »
16Linnévandring vid Lingen i Vamlingbo »
 
 

augusti

5Må bra i naturen, keramik och vandring, Burs »

Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.