text bild karta   info, a-ö

Om tecknet þ

Tecknet þ är en konsonatsammandragning som vanligen översätts med th. I dagens gutniska blir det här och var nog bokstaven d i stället, ett vanligt ord i Gutasagan är t ex dem, vilket skrivs þaim och skulle alltså översättas med thaim, men t ex lauboar och närkar använder också i dag daim och daires och menar alltså därvid dem och deras.

Flera översättningar:

þaim = daim = dem
thaires = daires = deras
þair = dair = de
siþan = sidan = sedan
þu = du = du
Troþu = troddu = trodde
stafgarþa = stafgarda = stavgårdar

Däremot kanske:
þula = thula = tåla
þan = than = den

Om Du försöker läsa Gutasagan så läs högt för Dig själv så går det hoppeligen bättre.
/text Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1964


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.