text bild karta   info, a-ö

Malmö recess

Gustav Vasa skickade 1523 en expedition under ledning av Berend von Melen, kommendant i Kalmar och militärbefälhavare på Smålandskusten, till Gotland för att fördriva Sören Norby. Svenskarna landsteg vid pingst och satte igång med att belägra Visby, varför Sören Norby småningom ställde Gotland under den danske kung Fredriks beskydd.

Gustav Vasa kom ju som bekant till makten i Sverige genom ekonomiskt stöd från Lübeck, varför det var de som medlade vid uppgörelsen om gränserna mellan Danmark och Sverige i Malmö 1524. Med svårighet lyckas lybeckarna få parterna att träffa ett avtal vari tvisterna om landskapen Gotland, Blekinge och Viken (Bohuslän) skulle hänskjutas till skiljedom av några tyska Östersjöstäder. Dom skulle avkunnas följande år och under tiden skulle svenskarna utrymma Blekinge men fick behålla Viken tills vidare. Gotland skulle förvaltas av den som i skrivande stund innehade Visby. Hade svenskarna inte erövrat staden så skulle de alltså häva belägringen och ge sig av därifrån, vilket skedde, men också Sören Norby skulle lämna Gotland och ersättas av någon som inte var sjörövare, vilket däremot inte skedde.

Alf Henriksson, som har berättat ovanstående i sin bok Svensk Historia I, 1984, s 216 ff, säger vidare:

"Arg och missbelåten med avtalet lämnade Gustav Vasa Malmö och svor att aldrig i livet bege sig utanför svenska gränsen mer, säger Peder Swart. Det finns en annan historia om hans vrede, som framför allt riktar sig mot de lybska fredsmäklarna. Sedan han nödd och tvungen hade undertecknat recessen mötte han på en gata i Malmö händelsevis Lübecks sändebud Hermann Israel som han kände sen gammalt. Honom rök han på med ett föga diplomatiskt anförande: Var är nu det myckna goda som du med ditt kreditiv och dina stora eder på de lybskes vägnar har tillsagt mig? Var är brandskatten och den ersättning som du förtröstade mig med till gotlandståget? Du skall en gång få härför skam, din arge förrädare!".

Gotland förvaltades alltså tillsvidare av Danmark, men styrdes egensinnigt av Sören Norby. Visby fick dock på pälsen av lybeckarna 1525.
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1962

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

maj

26Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
15Trädgårdsveckan »
24Bergmanveckan »
26King Lear - Shakespeare i Roma »
 
 

juli

8Barnkörveckan »
10Stångaspelen »
22Gotland Chamber Music Fest. »
27Fårösunds marknad »
29Russpremiering »
 
 

augusti

4Medeltidsveckan »
12Gotland Art Week »
16Gotlands Deckardagar »
24Slite marknad »
 
 

september

7Havdhem marknad »
14Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
15Medeltidskyrkorna stänger »
21Fårönatta »
28Klinte marknad »
 
 

oktober

2Hemse torgdag »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

25Buldardagen »
 
 

mars

14Skaparfestivalen »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
 
 

maj

15Medeltidskyrkorna öppnar »
30Tingstädedagen »Se vidare Boendesidan