text bild karta   info, a-ö

Kambrium

Gotland | Geologi
Kambrium
Kambrium, foto Bernt Enderborg
Kambrium inträffade för länge sen. Jorden mornade sig, vatten skiljdes från land och det där.

Det finns faktiskt något som kallas prekambrisk tid, dvs tiden före Kambrium (pre=före, pro=efter). Nästan hela Sveriges tokavlånga land består av prekambriska bergarter - undantaget fjällen i väster, södraste Skåne, Öland och Gotland. Så det är inte mycket att säga om den här tiden, men de allra flesta svenskar trampar dagligdags omkring på ohyggligt gamla bergknallar.

Häftings klint

Gutar, ölänningar, skåningar och såna traskar i stället kring ovanpå på en halv, kanske en kilometer fossil i stället.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1900


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.