text bild karta   info, a-ö

Varför Hansan förlorade sin roll

Gotland | Historia
Varför Hansan förlorade sin roll
Varför Hansan förlorade sin roll, foto Bernt Enderborg
Det gäller att hålla i minnet att Hansan inte var någon snäll frihandelsorganisation utan kanske det rakt motsatta. Hansan var ju en under 1300-talet stiftad politisk förening mellan vanligen nordtyska handelsstäder, vars ändamål var att skydda städernas handel, upprätthålla handelsfrihet (inga tullar för Hansan) och, om möjligt, skaffa sig monopol företrädesvis i Europas norra stater - England, Skandinavien, Ryssland - samt att på fredlig väg försöka bilägga inbördes tvister.

Hansan skaffade sig också mycket makt och inflytande i Östersjöhandeln och har haft ett avgörande inflytande i de nordiska ländernas historia.

Hansans makt och myndighet bröts dock under vad som kallas Grevefejden, som var ett krig som lybeckarna under anförande av greve Kristofer av Oldenburg började med Danmark 1534 under förevändning av att man ville återuppsätta Kristian II på tronen, men i verkligheten för att man ville försvara Lübecks makt och handelsvälde i Norden (Sverige deltog på den nyvalde kung Kristian III:s sida).

Grevefejden slutade anno 1536 då Malmö och Köpenhamn efter långvarig belägring kapitulerade.

Från 30-åriga kriget (1618 – 48) hade Hansan faktiskt upphört att finnas till, men namnet bevarades alltjämt av de tre fria riksstäderna Lübeck, Hamburg och Bremen - Hansestadt.

Vi kanske kan göra en lite snabbare generalisering: Hansan upphörde att ha betydelse därför att de olika nationalstaterna började växa fram och bli så starka att de också ville blanda sig i leken.
/text och foto Bernt Enderborg
Visby socken

Varför Hansan förlorade sin roll

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Varför Hansan förlorade sin roll är en del av information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=1698

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.