text bild karta   info, a-ö

Fritidsfiske på Gotland

Gotland | Fritid
Fritidsfiske på Gotland
Fritidsfiske på Gotland, foto Bernt Enderborg
Tack vare sin över 70 mil långa havskust erbjuder Gotland rika tillfällen till ett givande fritidsfiske. Numera är också kustfisket fritt på Gotland. Man får alltså lägga nät eller fiska med handredskap från stranden utan att fråga markägaren om lov. I sjöar och åar gäller dock fortfarande, att man måste ha fiskerättsinnehavarens tillstånd för att få fiska där.

Det gotländska havsöringsfisket har under senare år blivit allt mer känt. Bästa tiden att fiska havsöring är under våren, från februari fram till juni. De bästa öringvattnen finns längs pallkanten på nordvästra Gotland, men öringen fångas även på östra sidan av ön.

Minimått, tillåten tid och fredningsområden

För tillåten tid, minimått och fredningsområden, se Fiskeland Gotland och Gotlands länsstyrelse.

Gotlands Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har lagt ned mycket arbete på att restaurera flera av dessa åar så att havsöringen nu kan vandra upp och leka i dem.

Den som fritidsfiskar på Gotland är välkommen som medlem i Gotlands Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, som ägnar en stor del av sin verksamhet åt fiskevårdande åtgärder. Sportfiskarna kan nås på hemsidan.

Se även Sportfiske.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1405


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

1) Fel info om havsöringsfisket

Hej!
1. Uppgifterna om fredningsområden är ofullständiga.
2. Minimimått 35 cm är fel. Ska vara 50 cm.
Se http://www.fiskelandgotland.se/fredningsomraden/fredningx.htm
Och
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/sv/djur-och-natur/fiske/fiske-gotland/Pages/fiske_gotland_fred.aspx

Hälsningar
P-O Kjellén
Göteborg
Tel 070-5176277

- Tack för att du tog dig tid att skriva till oss.


--- webmastern kommenterar ---

Tack P-O Kjellén!

Vi beklagar att vi inte har fixat till sidorna om fiske förut men vi kan inte konkurrera med skattekistan varför vi i texten nu har länkat upp de hemsidor som har mer och bättre information om fiske på Gotland.

/webmastern

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Fritid: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Annorstädes: länkar, karta.

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.