text bild karta   info, a-ö

Ancylustiden

Gotland | Geologi
Illustration av Lotta Ingelse
Ancylustiden, illustration Lotta Ingelse
Efterhand smälte inlandsisen norrut, de mellansvenska landskapen höjde sig och Östersjön vart en insjö som under denna tid hade avlopp genom Närke i vad som kallas Svea älv.

När vattnet stod som högst i Östersjön, bildades en strandvall, Ancylusvallen, som man kan följa nästan runt hela Gotland. Längst i norr återfinns vallen upp till 45 meter över Östersjöns nuvarande yta. Ancylusvallen ligger inte vågrätt, utan sänker sig mot söder för att längst i söder nå en höjd av 19 meter.

Med tillhjälp av denna gränsvall har man upprättat kartor över Gotlands utseende och storlek. Därvid har man funnit att öns areal under Ancylustiden var ca 13 kvadratmil mot nuvarande ca 31 kvadratmil. I slutet av perioden, som varade i omkring 2.000 år, blev Gotland bebott. Tjelvar alltså!


Foto Bernt Enderborg

Den som hittar fossiler som ser ut som små tomteluvor på de gotländska stränder har förmodligen hittat Ancylussnäckor, vilka alltså härstammar från denna tid då Östersjön var en insjö.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1317


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.