text bild karta   info, a-ö

Adam och Eva

Gotland | Flora
Adam och Eva
Adam och Eva, foto Bernt Enderborg
Vill man uppleva massblomningen av Adam och Eva måste man vara på plats redan i månadsskiftet maj-juni. Det latinska ordet sambucinos betyder: lik fläder. Men den ser inte ut som fläder, den doftar så.

Blommorna är vanligen röda eller ljusgula, mellanformer finns (av någon anledning är röda blommor ovanligare längre inåt landet), och de kan bilda stora blomsvärmar.De rikaste växtplatserna återfinns i närheten av havet där måsarna ger skri och de trivs bäst i solöppna, kalkfattiga landskap. Bilden ovan är från Masrebodar i Lau socken på östra Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1211


Fler evenemang i Kalendern


Se vidare Boendesidan