text bild karta   info, a-ö

Petesgården, Petes museigård

Gotland | Hablingbo socken | Museer
Petesgården, Petes museigård
Petesgården, Petes museigård, foto Bernt Enderborg

Gård från 17- och 1800-talet, gotländsk arkitektur


Far man kustvägen söder ut till Hablingbo går en rak väg ner till havet strax innan avtagsvägen till kyrkan. Den leder till Petesgårdarna, belägna på strandmark med vida utblickar över åkrar, betesmarker och hav. Husen är välbevarade och ger goda möjligheter till studier av gotländsk arkitektur från 1700- och 1800-talen.

Mest känd är museigården Petes, som är byggnadsminne och ägs av föreningen Gotlands Fornvänner. Den består av en tvåvånings kalkstensbyggnad under tegeltak uppförd i etapper under 1700- och 1800-talen. Flygeln från det sena 1800-talet är sammanbyggt med huset.

Petesgården

På motsatt sida finns en liten skiftesverksparsstuga från mitten av 1700-talet flyttad från grannsocknen Silte. Bulladugården är ditflyttad från Etelhem och likadan som den som en gång har stått på platsen. I ett ursprungligt tröskhus från mitten av 1800-talet finns en utställning om gotländsk byggnadstradition.

Manbyggnaden är mycket välbevarad invändigt och inredd med möbler och husgeråd vilka till stor del funnits på gården i gammal tid. Färgsättning på väggar och snickerier är typiska för tiden. Ett flertal rosenarter blommar sommartid intill mangårdsbyggnadens stenväggar och kryddgården sprider sin säregna doft.

Petes inköptes i mitten av 1940-talet av apotekare Ada Block, en välkänd kulturpersonlighet på ön. Hon restaurerade gården och ställde i ordning så att allt blev en typisk gotländsk bondgård från tidigt 1800-tal. Vid mitten av 1960-talet donerades gården och senare alla inventarier till föreningen Gotlands Fornvänner.

Petes museigård

Kaffeservering. Kvällsaktiviteter av olika slag, t ex händer det att gårdens gamla berättar sagor och sägner, t ex om Havsfrun, Di sma unda jordi och annat spännande. En upplevelse för barnen eftersom det spökar där.
/text och foto Bernt Enderborg
Hablingbo socken

Petesgården, Petes museigård

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Hablingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Petesgården, Petes museigård är en del av information om Museer på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=1041

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.