www.guteinfo.com
Ekeviken på Fårö
Stränder, Fårö socken


Ekeviken ligger på norra sidan av Fårö. Stranden ligger nära vägen och här kan det vara lite störande, men det är en fin sandstrand som vetter mot norr. Den är ett mycket bra alternativ till Sudersand om vindarna ligger på från norr.


Här finns ingen möjlighet till camping. Om du vill bo över natten får du söka dig till Sudersand.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Kör norrut på väg 148 till Fårösund. Far över Fårösund med färjan till Fårö. Följ vägen norrut tills du kommer till skylten Sudersand. Där svänger du vänster.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com