www.guteinfo.com
Prästkrage
Flora, Annorstädes socken


Själva prästen kan bli upp till sju decimeter hög säger den Virtuella floran.Kragen är de vita strålblommorna, som tydligen liknar något prästerskapet hade på 1700-talet för att markera sin annorlundhet, medan knoppen kallas rörlika diskblommor.Blomman förekommer i hela Sverige ehuru mera sällsynt i fjälltrakterna. Hos dikestanten kan det emellanåt vara rätt gott om dem. Det är Skånes landskapsblomma.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com