www.guteinfo.com
Tänkaren i Burs
Skulptur, Burs socken


Är du en flitig läsare av Guteinfo så vet du att det inte finns så mycket fakta om den skulptur som åstadkoms på medeltiden. Det har lagts ner jättearbete på att jämföra, namnsätta och fundera på varifrån influenser kom och vem som har gjort konstverken, men särskilt mycket klokare blir inte en amatör av allt detta.

Den gotiska bänken i Burs kyrka på Gotland

Om skulpturen på bilden ovan, som finns på en korbänk i Burs kyrka, kan vi säga att verket är från 1300-talet, gjort av kalksten, konstnär Egypticus, föreställer Jesu födelse och tillhör konstriktningen gotik.

Den gotiska bänken i Burs kyrka på Gotland

Denna framställning av Jesu födelse brukar också sägas inkludera Josefs andra dröm, dvs att han skulle fly med familjen till Egypten emedan Herodes tänkte mörda ungar, så därför visar konstnärerna hur Josef sitter och sover.

På några framställningar av den verkstad som kallas Egypticus ser det inte ut som att Josef sitter och snarkar utan i stället funderar. Därför har jag skrivit ner några annorlunda tankar, se Tänkaren i Martebo, Lye, Norrlanda, Hablingbo (jämför gärna den gotiska bänkens framställning av Josef med relieferna på dessa sidor).

Det roliga med framställningen på bänken i Burs är att då Hilfeling var förbi 1799 på uppdrag av godsägare Tham i Västergötland att uppteckna götiska monumenter så säger han om Josef bl a att han "djupt tyckes fundera på saken" (CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799, I, ISBN 91-88036-15-4, s 142).

Vad han möjligen kan ha funderat finns på sidan om Stackars Josef.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com