www.guteinfo.com
Tiondeladan i Hablingbo
Historia, Hablingbo socken


I välbärgade Hablingbo hade prästen det beställt, som trots detta skällde dem för getabockar, se kyrkan, ty tiondeladan på bilden är inte liten.

Den byggdes 1822 då fortfarande lagen var i kraft om att socknen skulle tillhandahålla en sådan för sin kyrkoherde. Men efter 1862 behövde inte tiondet förvaras på prästgården och efter 1910 var bönderna inte längre skyldiga att hålla med tiondelador.

Hur tiondet fördelades på 1800-talet vet jag inte men Gutalagen innehåller en bestämmelse från den tidiga medeltiden om när och hur tiondet skulle erläggas. Gutarna hade också en överenskommelse med påven själv hur det skulle fördelas: 1/3 till kyrkan, 1/3 till prästen och 1/3 till de fattiga. Biskoparna i Linköping har flera gånger under tidens framfart försökt ändra på denna fördelning, och givetvis ville de lägga beslag på en del av de fattigas andel för andra ändamål.

Vi förklarar hur medeltidens folk tog hand om varandra på sidan om Medeltidens samhälle, omsorg, och det är nog inte vad du har fått lära dig i skolan.

Tiondeladan är kanhända inte så mycket att se men det kan vara bra att känna till vad det är som står där.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com