www.guteinfo.com
Tänkaren i Hablingbo
Skulptur, Hablingbo socken


Också Hablingbo kyrka har i en av de södra praktportalerna sköna skulpturer av verkstaden Egypticus. Ovan ser vi Josef, Jesu jordiska fader, som sitter och drömmer uppenbarelser om att han borde ta familjen och fly till Egypten (se Skördeundret för att veta vad som hände på vägen) eftersom Herodes tänker mörda ungar.

Skulpturer av Egypticus på Hablingbo kyrka

Här är hela den underbara frisen. På denna sida av portalen ser vi bebådelsen, Maria och Elisabeths möte, jungfrufödseln och det som jag kallar Tänkaren pga av likheten med Rodins skulptur och att det inte ser ut som att han sover.

Se också sidorna om "tänkarna" i Lye, Martebo och Norrlanda, där det finns fler exempel från Egypticus verkstad och hoppeligen lite roliga tankar.

Ett skäl till - ovidkommande tankar

Jag har ett skäl till varför jag kallar Josef för tänkaren på dessa friser. Om vi läser i evangelierna så säger dessa, eller det, att Maria vart havande utan att Josef hade bidragit till kalaset. Han tänkte förstås skilja sig men då fick han en uppenbarelse, en dröm, som medförde att han påtog sig det världsliga faderskapet i alla fall.

- Trodde han på det? Drömmen?

Jag menar att han måste nog ha gjort detta, ty om tron inte är frivillig så är det helt enkelt inte någon tro, se Jesu frestelse, Gud Fader i Ganthem, Varför steg han inte ner från korset och sidorna om de andra "tänkarna". Och det skulle ha varit en allvarlig tavla för kristendomen om Gud hade tvungit honom att ta på sig faderskapet.

Tron måste vara frivillig, ty annars är det ingen tro utan tvång. Detta innebär i sin tur att folk får försöka övertyga andra om att Gud finns, kristendomen är sann och annat sånt - och det gäller alla andra religioner också - men försöker man tvinga på någon annan sin tro så utför man näppeligen en Gudi behaglig gärning utan faktiskt raka motsatsen.

- Därför tror jag att Josef nog tänkte lite grann på det hela.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com