www.guteinfo.com
Var kommer gutar ifrån
Historia, Annorstädes socken


Ovan ser du ett foto av hamnen i Simrishamn. Det beror på att slottsprästen på Visborgs slott, Petrejus, på 1500-talet i sin historiebok om Gotland drog till med att gutar och goter är samma folk, och för att ytterligare förmera Danmarks historia så var förstås gutar i själva verket bl a sådana danskar som i dag kallas skåningar varför det var danskar och inte svenskar som har bedrivit storverk i Europa under folknamnet goter.

Emellertid trasslar Petrejus till det hela lite mer än så. Gotland första invånare hette också enligt honom Tjelvar eftersom det står i Gutasagan, som han förresten fick av den siste abboten i Roma kloster, Johannes Bonsack - Tjelvar var förstås en dansk. Men gutarna blev inte goter hur som helst, enligt Petrejus. Ty goternas vandringar har sin utgångpunkt från de nordiska länderna: det var danskar, svenskar och gutar som utvandrade för han tycker att det är för klent att goterna gav sig iväg på tre båtar, som det ju står i goternas krönikor.

Mer i förbigående skall nämnas att inte bara gutar heter just jämt gutar utan det gjorde danskarna också, säger Petrejus, eller åtminstone vissa danskar. Och det kan ju vara skojigt för bl a annat skåningar och blekingar att känna till eftersom de väl inte alltid menar sig vara gutar.

När goterna väl vält Rom över ända, varit kungar i såväl Italien, Spanien och Frankrike så fick de till slut smörj av romarna, åtminstone de goter som höll till i Italien. Den överlevande delen av den gotiska hären fick välja mellan att gå i romersk tjänst eller ge sig iväg. Den del som gick sin väg flyttade tillbaka till Gotland på 500-talet och slog sig ner där - se vidare Vad betyder ortnamnet Roma.


Bilden ovan visar Kivik, några mil norr om Simrishamn.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2019 Buffert 4 - www.guteinfo.com