www.guteinfo.com
Visbjerg - promenadguiden
Historia, Garda socken


Det jordtäckta röset mitt i bilden är minst från bronsåldern, 30 meter i diameter och 3,5 meter högt. Bara det är förstås en anledning att besöka platsen men vi ska visa dig lite mer och att man kan se årtusendena, bara man kikar efter lite.

Bilden ovan är tagen från sydväst, strax ovanför den lilla grusväg som tar dig till platsen efter Bygdegården, det står "Bolarve 3" på skylten om jag minns rätt.

Årtusendena

Tidsresan börjar emellertid 500 meter rakt norr om röset, på en åkerlapp bakom ett hus, Sigsarve i Alskog (Anette och Thomas Hult bor där 2017), och i stenåldern.

Stenåldersboplats i Garde

Stenåldern

Strax nedanför de vita snåren (blommande tynne/slån, fotot taget 13/5-2017) påträffades då marken uppodlades 1911 en massgrav från stenåldern. Där låg tio vuxna, två unga och ett barn; man fann också en flintyxa, flintskärva, och en vildsvinsbete (jag har förresten hittat en stenyxa ungefär mitt i bilden då jag hjälpte far min att plocka sten).

Och då är vi tillbaka i tiden minst 4-5.000 tusen år, stenåldern slutade vid pass 1.600 år f.Kr. I boken om Garde står att man inte säkert vet att det har bott folk i socknen på stenåldern, men även om åkern faktiskt ligger i Alskog socken så är det bara några hundra meter till Garda (just här delar landsvägen Garde och Alskog socknar åt).

En av stenåldersfolkets boplatser ligger uppe på backen bakom tynnesnåret, där det också finns någon stensättning, och 300 meter åt nordväst finns en domarring, som dock sägs vara från bronsåldern.

Bronsåldersröse i Garde

Bronsåldern

Nu är vi tillbaka till det jordtäckta röset på Visbjerg (det var inte tänkt att du skulle gå att kika på en åker), som du ser uppe till höger på bilden, rakt österifrån. På bilden syns en liten vall som går rakt upp till röset, det är den södra vallen, det går en likadan 10 meter norrut.

Den finns alltså en väg rakt från soluppgången upp till röset som är omgärdad av låga vallar. Och det är nog just detta som har givit platsen dess namn - Visbjerg - som betyder Offerberget. Riktigt vad folk haft för sig här under några tusen år sen vet vi inte, och inte heller vad som finns inuti högen, men att Länsstyrelsen på informationsskylten försöker döpa om platsen till Majbacken är stötande.

Skeppssättning i Garde

Ännu mer bronsålder

Om du parkerade bilen på backen så kan du inte undgå att märka att du ställde den rakt under en kraftledning. 300 meter sydväst ut från Visbjerg, på andra sidan vägen, fortfarande rakt under kraftledningen ligger 20 runda stensättningar, 5-9 meter i diameter, och ytterligare några hundra meter sydväst, fast 50 meter in i skogen, ligger delar av en skeppssättning, som rimligen är från bronsåldern. Vad gäller stensättningarna så kanske de är senare, dvs från järnåldern.

Visbjerg, Garde socken

Järnåldern

Den bergskant som från Visbjerg löper sydväst ut strax över en halv kilometer är en utstickare av det ena av två stora rev som bygger Gotland, se geologi på sidan om sojden i Autsarve. Visbjerg och ovannämnda stensättningar ligger på Gardes andra höjdnivå, nerför backen i Bolarve i den lägsta nivån, den tredje, som du ser på bilden.

Nu börjar själva promenaden

Det är först nu du ska börja promenera efter att ha varit uppe på offerkullen och kikat lite; trojaborgen är sentida men kullen och gravhögar runtomkring är på riktigt.

Från parkering vid informationsskylten går en liten stig österut, efter 50 meter står du på en kulle och har utsikten på bilden. Åt höger på bilden kan man ta sig ner från berget varvid man kommer fram till vägen men också en liten åkerväg som fortsätter neråt, fortsätt den till du kommer till Käldänge, 150-200 meter, ty där är förutom det sköna änget med mångahanda blomster lämningar från järnåldern tydliga, kämpgravar (husgrunder) och stainvast (stengärsgårdar).

Men först ska sägas utifrån utsikten att nerför backen, rakt österut, tvärs över vägen, ligger en offerkälla från hedenhös och på nästa åkerlapp åt vänster från utsikten ligger det några sliprännor i hälleberget.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com