www.guteinfo.com
Bjärges Solljus
Artiklar, Vänge socken


För några år sen tog vägverket bort gatlyktorna i Bjärges i socknen Vänge.Understödd av bl a Johnny Hägg har efter något års arbete de båda eldsjälarna Mats Olofsson och Henning Herman rott ett projekt i hamn varför Bjärges nu har vad som förmodligen är Sveriges modernaste gatljus: Led-lyktor drivna av solpaneler som bör reducera driftkostnaden till 0.Det utomordentliga arbetet av eldsjälarna utmynnade i att Slite El åtog sig uppdraget att se till att allting kom på plats: solpanel, kablar och annat sånt, och de använde Väg & Byggnadsgrus som underentreprenerörer för grävarbetena.Det är skickliga killar, snabbt går det och snyggt blir det. Och Slite El har styrt det hela på ett föredömligt sätt.Bjärges Solljus

Solpanelerna ligger på en av byggnaderna hos Bjärges Träförädling, bilden ovan, och ger tillräckligt med energi för att driva de 35 gatlyktorna året runt (det köps el dåliga tider och säljs soliga dar; Gotland brukar vinna solligan).Gatlyktorna är led-lampor som ger billigt och utmärkt ljus på de 1,7 km som det rör sig om. Det är rent av så att Bjärges har Sverige bästa vägbelysning för tillfället, och ur såväl energi- som miljösynpunkt är det hela lysande!Här reser trevliga killar från Väg & Byggnadsgrus stolparna: snabbt och spikrakt.Här sätts anläggningen i drift av Slite El för första gången.Och visst fungerade det; bilden visar det första ljuset från den nya anläggningen.På presskonferensen den 8 november 2013 hälsade eldsjälen Henning Herman alla välkomna och redogjorde för bakgrunden och hur hela projektet kom till världen - det goda samtalet. Dagen till ära hade han prästerlig skrud på sig; han har fått höra många citera Första Moseboken.Den andra eldsjälen, Mats Olofsson med fru, han (de) har bl a upplåtit tak och utrymme för anläggningen.

Guteinfo tar tillfället i akt och tackar såväl Henning som Mats så fint vi kan på alla Vängebors vägnar!Annelie Söderström från Leader var på plats och svarade på frågor. Samarbetet har fungerat alldeles utmärkt varför vi tackar för den progressiva inställningen till Sveriges modernaste gatljus.Lars Thomsson hade gjort en förnämlig framställning av hela projektet i Power-point som han föredrog.

Vänge och Bjärges börjar bli vana att ta hand om sig själva, och Lars är oftast inblandad i något hörn (han är politiker för Centerpartiet). Bjärges har sen tiotalet år en egen avloppsanläggning, där vattnet leds ner från samhället, renas och återanvänds på åkrarna, miljövänligt, gatljusen är ett internt, miljövänlig projekt och vi håller också på att färdigställa projektet för bredband, som är tänkt att börja grävas ner nästa höst.

Det vimlar helt enkelt av företagsamt och duktigt folk i Vänge med omnejd. Det finns eldsjälar som tar tag i sakerna och ser till att det hela blir verklighet, och jag kan utan vidare säga att Bjärges är ett lysande ställe att bo på.

Några bilder på gatljusen

Nu är det väldigt trevligt att promenera i Bjärges på kvällarna, och det viktigaste av allt, skolungarna kan gå tryggt till busshållplatsen.Lyktorna går från bygdegården, längst bort i bild...... 1700 meter fram till Buskas' och Söderlunds.Fantastiskt ljus!

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com