www.guteinfo.com
Zynt Ylvan
Målningar, Hemse socken


Bilden finns i Hemse kyrka, och visar helgonet med sitt grekiska namn: S:t Egidus. I levande livet bodde han i en grotta i Frankrike, där han brukade mata en hind. När kungen och hans jägare var på jakt så flydde hinden till grottan men kungen sköt en pil på måfå rätt in i mörkret och träffade förstås helgonet. På kungens fråga som ville gottgöra hans skada bad han om ett kloster på platsen. Omkring år 680 byggdes klostret Saint-Gilles (Egidus heter Gilles på franska och Ilian på latin) och han var dess första Abbott; han är begravd i klostret.

På Hemse kyrkklocka från första hälften av 1400-talat står på plattyska: "Got gheve dat et uns myt yvwer klocken wol ga here zynt ylvan", vilket betyder: Gud give, att det må gå oss väl med Eder klocka! Herr Sankt Ilian!

Han är skyddshelgon för kyrkan och hemsboar samt: tiggare, smeder, personer med bröstcancer, ammande mödrar, fiskare, jägare, herdar, efterlevande, epileptiker, sjuka, skadade, syndare, bågskyttar, tiggare, strövare.

När du hör kyrkklockan i Hemse är det alltså Zynt Ylvan du ska komma ihåg.

- Nu vet du det också!

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com