www.guteinfo.com
Sandaparken
Platser, Sanda socken


Sandaparken är en klassisk dansbana för en socken, en plats för basar.

Sandaparken

Det är en mysig liten park med ekar, björk och hassel, ett litet stånd för lotteri, tombola och sånt.

Dansbanan i Sandaparken

En scen och en liten dansbana. Det är inte särskilt stort.

Dansbanan i Sanda

Sandaparken ligger alldeles bakom Sanda bygdegård varför det är lätt att hitta dit. Här är en vägbeskrivning, som du kan mejla till folk.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com