www.guteinfo.com
Duckarvegraven
Gravfält, Linde socken


Den som önskar kika på gravar från hedenhös får inga problem i det län i Sverige som är rikast på fornlämningar, trots att tusentals har plundrats och odlats bort genom århundradena.

Bilden ovan visar själva kistan i det som kallas Duckarvegraven, och som återfinns i Linde socken, en bit på vägen mot Stånga. När du väl står där så befinner du dig mitt i ett gravfält med gravar från stenåldern och långt fram i järnåldern, som kallas Rojrhagen (hagen med rösen, eller hellre gravhagen).

Rojrhagen i Linde socken

Före graven undersöktes så låg en tät stenpackning ovanpå som avgränsades med en ring av små stenar. Emellertid löper det också en yttre ring runt Duckarvegraven, 25 meter i diameter, och den som vill kan ju spekulera om någon särskilt framstående Lindebo, en storman av något slag.

Hilfeling, en kille som var på Gotland 1799 och studerade fornlämningar och annat, berättar att en bonde i Linde alldeles nyligen hade funnit en stor guldskatt, varav de fick se en liten bit, en så kallat ten, och med dess hjälp kommit på fötter och gjort sig skuldfri. Kanske var det killen i denna grav som på något sätt samlat skatten och grävt ner den, vilken bonden vid pass 1.000 senare återfann.

Gravfälti Linde socken

På bilden ser du lite av den yttre raden och därmed har du sett det mesta av det hela.

Du kanske inte bör fara enkom för att kika på Duckarvegraven, såframt du inte är speciellt intresserad, men det kan vara värt en sväng när du beundrar utsikten på Lindeberget och kikar på fornborgen därstädes.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 142 till Linde, närmare 5 mil, ta vänster mot Stånga strax före kyrkan. En bit in på den vägen på vänster hand ligger graven, du missar den inte.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com