www.guteinfo.com
Ett annat land österut
Magiska Gotland, Rone socken


Jag vet inte hur det är hemma hos dig, men här flyter det iland saker och ting ibland. Detta mjölkpaket låg ilandflutet vid den orimligt steniga kusten i gränslandet mellan Rone och Eke:

Strandfynd i Rone

Det är ingen badplats, det är det inte, men naturen bjuder ändå en gutnisk säregenhet som tilltalar. Strax inåt land växer den gutniska miniatyrskogen, ute på de steniga strandängarna blommar snart triften miljonfalt och innan min dotter hinner fråga så svarar jag gåssk-t. Fågellivet är synnerligt rikt, just idag hundratals vitkindade gäss, men det flyger och flaxar, kvackar och piper överallt.

Inte långt härifrån ligger Gudings slott och Uggarde rojr - sistnämnda är ett gigantiskt bronsåldersröse som envar borde ta sig tid att uppleva.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com