www.guteinfo.com
Praktbrunört
Flora, Annorstädes socken


Praktbrunörten är vanlig på Öland och Gotland och finns sällsynt i Västergötland, säger floran vid namn Ölands och Gotlands växtvärld, annars är hör växten hemma i kontinentala och sydliga Europa; förekomsterna i Norden är växtens klimatiska nordgräns.Praktbrunörten blommar från juli till augusti; bilderna på denna sida är dock från oktober.Mer om blomman finns att läsa på den Virtuella floran.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com