www.guteinfo.com
Gotland är inte en del av Sverige
Kåseri, Annorstädes socken


I motion 2005/06:T233 i Riksdagen ville Helena Bargholtz (fp) att det skulle vara landsvägspriser på färjan till Gotland, och sa att priset för två gutar med bil var 847 kr, motsvarande sträcka på en fastländsk landsväg var 360 kr. Vi gutar har emellertid rabatt för att vi skall hålla käft medan en fastlänning fick betala 1.642 kr för samma tjänst, dvs ungefär 4,5 gånger vägpriset.

Helena säger: "Skall Gotland ha samma förutsättningar som övriga Sverige eller är Gotland ett undantag? Är Gotland att anse som en del av Sverige måste dess landsväg få samma villkor och status som bron till Öland eller Vägverkets färjor till 38 andra öar i Sverige. Samma priser skall självklart gälla för samtliga resenärer oavsett om man är skriven på Gotland eller ej."

Undantaget Gotland
Så klart gick motionen inte igenom och givetvis har allting blivit dyrare sen 2006 (2014 nu). Gotland är ett undantag och ön är ingalunda en del av Sverige.

Hon är inte en gute, Helena, trots att hon säger att det hela rör en principfråga, dvs om Gotland är en del av Sverige borde vi ha samma förutsättningar, men så är alltså inte fallet.

Håll klaffen gotlänning

En och annan upprörs av att gutar vill att alla skall kunna åka till Gotland för samma landsvägspris de kör till Spanien för. Ni gutar skall bara ha och ha, sägs det, att aldrig är ni nöjda.

Men om jag säger det väldigt sakta kanske det sjunker in: vi vill att du, just du, skall kunna ta dig fram och tillbaka till Gotland till samma pris som det kostar att köra på vägen mellan Kiruna och Ystad.

Vi tycker inte att det är en principfråga utan en rättvisefråga. Det borde, kan man tycka, vara självskrivet att alla i Sverige skall ha samma möjligheter, det tycker nog alla, men så är det ju inte eftersom Gotland inte är en del av Sverige.

Det där med lika gäller för alla, utom för gutar.

Från Helenas motion: "Är Gotland att anse som en del av Sverige måste dess landsväg få samma villkor och status som bron till Öland eller Vägverkets färjor till 38 andra öar i Sverige."

Eftersom Riksdagen röstade ner motionen så anser Sveriges högsta beslutande organ att Gotland inte en del av Sverige. Ordet "måste" betyder förresten måste.

Nästa gång du hör att någon säger att Gotland är en del av Sverige så kan du väl vara bussig och be vederbörande att dra en rolig historia till.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com